miercuri, 16 septembrie 2009

O noapte alba in Bucuresti!Bijouxhobby va fi acolo!!!!
Te astept si pe tine... la sarbatoarea Bucurestiului
la Muzeul National de Istorie a Romaniei... pe Calea Victoriei...vis a vis de CEC
1459 - 2009
BUCURESTI
550 ani
mon amour
Sâmbătă 19 septembrie de la ora 11 până a doua zi în zori
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
M U Z E U L N A Ţ I O N A L F I L AT E L I C
MI N I S T E R U L A D M I N I S T R A Ţ I E I Ş I I N T E R N E L O R
C E N T R U L C U LT U R A L
A S O C I A Ţ I A “ P R I E T E N I I MN I R ”
ME D I E VAL ART PRODUCTION
CLUBUL CO P I I L O R SECTOR 5
C H I A R ADVERT I S I N G
expoziţii * muzică * spectacole şi concerte * ateliere interactive * berărie interbelică * conferinţe * târg cu obiecte manufacturate * fanfară * prezentări multimedia